Posiedzenie Kujawsko - Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.

         W dniu 12.02.2013 w Stacji Doświadczalnej Oceny odmian w Chrząstowie odbyło się posiedzenie Kujawsko – Pomorskiego Zespołu PDOiR. Na podstawie wyników doświadczeń porejestrowych z lat ubiegłych ustalono Listę Odmian Zalecanych ( LOZ) dla województwa kujawsko – pomorskiego. Na posiedzeniu zapadły także ustalenia dotyczące planu regionalnych badań porejestrowych z roślinami jarymi w roku 2013.