Szkolenie dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów plantacji nasiennych

         W dniach 26-27.05.2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się szkolenie urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów, zorganizowane przez PIORiN. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z odmianami zbóż ozimych, będących w doświadczeniach PDO.