Szkolenie urzędowych kwalifikatorów roślin okopowych

W dniu 18.06.2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian odbyło się szkolenie urzędowych kwalifikatorów roślin okopowych. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy jednostek terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Uczestnicy szkolenia mieli okazję lustrować doświadczenia PDO i rejestrowe z ziemniakiem jadalnym i skrobiowym.