05.07.2015 Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowe