Szkolenie metodyczne specjalistów roślin ozdobnych

W dniach 28-29 lipca 2015 roku w Jarzmionkach w hotelu „Diadem” oraz na terenie SDOO Chrząstowo odbyło się szkolenie metodyczne dotyczące prowadzenia badań OWT z roślinami ozdobnymi. Szkolenie zorganizowała Pracownia OWT Roślin Ozdobnych i Sadowniczych Zakładu Badania i Oceny OWT Odmian COBORU. Poświęcone było tworzeniu metodyk do badań OWT z arniką górską i rożnikiem. W drugim dniu szkolenia uczestnicy mieli okazję lustrować doświadczenia OWT z roślinami ozdobnymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. W szkoleniu uczestniczyli specjaliści z Pracowni OWT Odmian Roślin Ozdobnych i Sadowniczych COBORU, specjaliści z SDOO Chrząstowo i ZDOO Lisewo, a także inspektor COBORU.