Szkolenie dla rolników z gminy Mrocza

W dniu 26 listopada 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyło się szkolenie dla rolników z gminy Mrocza. Szkolenie zorganizowali: SDOO w Chrząstowie, ODR Minikowo biuro powiatowe w Mroczy oraz firma Jawal.

Specjaliści ze Stacji przedstawili wyniki doświadczeń ze zbożami, rzepakiem ozimym, roślinami bobowatymi i ziemniakiem w województwie kujawsko-pomorskim. Omówiona została także Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie naszego województwa.

Na spotkaniu poruszono temat jesiennego zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i zbożach ozimych, a także tegorocznej suszy i jej wpływu na wyniki plonowania roślin ozimych i jarych.