Warsztaty polowe dla rolników „Co w polu piszczy”

W dniu 17.05.2016 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyły się warsztaty polowe dla rolników z cyklu „Co w polu piszczy”. Organizatorami szkolenia byli SDOO w Chrząstowie i KPODR. Na wstępie dyrektor Stacji B. Kaliska wraz z dyrektorem KPODR R. Kamińskim przywitali licznie przybyłych rolników. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu prof. dr hab. inż. D. Jaskulskiego na temat wpływu terminu siewu, warunków siedliskowych oraz kondycji roślin na ich przezimowanie.

W dalszej części szkolenia uczestnicy udali się na poletka doświadczalne, gdzie zapoznali się z ofertą handlową zaproszonych firm a także mieli okazję lustrować doświadczenie PDO z rzepakiem ozimym. Na kolekcji odmian zbóż ozimych i jarych oraz roślin bobowatych specjaliści ze Stacji zaprezentowali nowości odmianowe a także odmiany będące na Liście odmian zalecanych.