Zebranie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi

W dniu 30 maja 2016 roku w Domu Kultury w Lubiewie odbyło się zebranie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi. Na spotkanie zaproszeni zostali specjaliści ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

Daniel Krauklis przedstawił wyniki plonowania ziemniaka w doświadczeniach porejestrowych. Małgorzata Woropaj-Janczak omówiła aktualny stan doświadczeń PDO ze zbożami ozimymi ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych wymarznięć oraz oceny zimotrwałości odmian a także przedstawiła wynik zeszłorocznych doświadczeń ze zbożami jarymi.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się opracowanie przedstawiające wyniki przezimowania rzepaku ozimego i zbóż ozimych w doświadczeniach PDO w naszym województwie.