Wizyta zagranicznych przedstawicieli producentów rzepaku oraz jednostek naukowych w SDOO w Chrząstowie

Na zaproszenie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Polskę odwiedzili zagraniczni przedstawiciele producentów rzepaku oraz jednostek naukowych z Europy. W ramach organizowanego przez KZPRiRB i ODR w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku zaproszeni goście wizytowali pobliskie gospodarstwa. Jednym z punktów wycieczki była wizyta w SDOO w Chrząstowie.

Zaproszeni goście zapoznali się z działalnością Stacji a także mieli okazję lustrować kolekcję zbóż i roślin bobowatych. W dalszej części wizyty udali się na pole doświadczalne z rzepakiem. Lustrując doświadczenia z rzepakiem ozimym zapoznali się z systemem rejestracji odmian rzepaku ozimego w Polsce, Porejestrowym doświadczalnictwem odmianowym, zasadą tworzenia Listy odmian zalecanych oraz z metodyką prowadzenia doświadczeń.