Warsztaty dla rolników „Dobór odmian roślin uprawnych do warunków gospodarstwa a uprawa pasowa. Agrotechnika w okresie posuch rolniczych a retencja wodna” w KPODR w Minikowie

W dniu 3 listopada 2016 roku odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane przez KPODR w Minikowie. Tematem warsztatów był dobór odmian roślin uprawnych do warunków gospodarstwa a uprawa pasowa. Agrotechnika w okresie posuch rolniczych a retencja wodna.

Na wstępie dyrektor KPODR Roman Sas przywitał przybyłych gości. Zwrócił uwagę na problem suszy, która coraz częściej dotyka nasze województwo. Zaznaczył jak ważne jest stosowanie zabiegów agrotechnicznych zatrzymujących wodę w glebie i uprawa odmian sprawdzających się w warunkach niedoboru opadów. W dalszej części szkolenia głos zabrali pracownicy Stacji. W wystąpieniu na temat doboru odmian roślin uprawnych do warunków gospodarstwa Małgorzata Woropaj-Janczak i Daniel Krauklis przedstawili wyniki plonowania zbóż ozimych i rzepaku ozimego z uwzględnieniem warunków klimatycznych i glebowych naszego województwa. Zwrócili także uwagę na przezimowanie odmian zbóż i rzepaku w roku 2016.