Forum Nasienne w KPODR w Minikowie

W dniu 23 stycznia 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się Forum Nasienne. Impreza ta na stałe wpisała się w coroczny cykl szkoleń dla rolników.

Dyrektor Stacji Beata Kaliska omówiła tendencję w uprawie roślin bobowatych oraz przedstawiła wyniki plonowania grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz soi w doświadczeniach porejestrowych. Specjalistka Małgorzata Woropaj-Janczak scharakteryzowała odmiany zbóż jarych wpisanych do Krajowego rejestru w roku 2017 oraz zaprezentowała wyniki plonowania zbóż ozimych i jarych w doświadczeniach PDO. Dużym zainteresowanie wśród rolników cieszyła się najnowsza publikacja „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie kujawsko-pomorskim. 2016”.