Szkolenie dla rolników w Sadkach

W dniu 24 lutego 2017 roku w Sadkach odbyło się szkolenie dla miejscowych rolników. Na zaproszenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nakle n. Notecią w szkoleniu uczestniczyli pracownicy SDOO w Chrząstowie.

Daniel Krauklis w pierwszej części swojego wystąpienia omówił zagadnienia związane z uprawą rzepaku ozimego. Przedstawił wyniki przezimowania i plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Poruszył także temat szkodliwości i sposobów zwalczania szkodników rzepaku występujących jesienią oraz omówił aktualny stan plantacji po zimie 2016/2017. W dalszej części wystąpienia przedstawił Listę odmian zalecanych i wyniki plonowania poszczególnych gatunków roślin bobowatych badanych w doświadczeniach porejestrowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Małgorzata Woropaj-Janczak przedstawiła Listę odmian rekomendowanych w 2017 roku dla zbóż jarych i ozimych. Zaprezentowała wyniki plonowania zbóż w województwie kujawsko-pomorskim z trzech ostatnich lat badań. Następnie scharakteryzowała nowe odmiany zbóż jarych, które zostały wpisane do Krajowego rejestru w styczniu 2017 roku. Omówiła także ocenę przezimowania zbóż po zimie 2015/2016 w odniesieniu do obecnego stanu doświadczeń.