Konferencja dla rolników „Długotrwałe niedobory wody a nowe technologie uprawy zbóż” w Kruszwicy

W dniu 24 lutego 2017 roku w Kruszwicy odbyła się konferencja dla rolników z Kujaw. Głównym tematem spotkania było omówienie różnych sposobów nawożenia i uprawy gleby mogących ograniczyć skutki niedoborów wody. Organizatorem konferencji był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu.

Zebranych przywitała Ewa Wypijewska, przedstawiciel KPODR. Następnie przedstawiciele firm nawozowych zaprezentowali technologie nawożenia makro i mikroelementami oraz ich wpływ na rośliny w okresach posusznych. W dalszej kolejności Leopold Olejniczak, pracownik ZDOO w Głębokim, przedstawił wyniki plonowania odmian zbóż ozimych i jarych w doświadczeniach PDO, metodykę prowadzenia doświadczeń oraz obserwacje meteorologiczne z ostatnich kilku lat obrazujące przebieg pogody w rejonie Kujaw.