Międzynarodowy Dzień Rzepaku w ODR w Minikowie

W dniu 18 maja 2017 roku na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku, konferencja z udziałem przedstawicieli europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA), ekspertów oraz licznie przybyłych rolników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: Jan K. Ardanowski – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych reprezentował dyrektor, prof. dr hab. Edward S. Gacek oraz Beata Kaliska z SDOO w Chrząstowie i Józef Mak, Inspektor Centralnego Ośrodka.

Najważniejszym punktem programu była debata, podczas której dyskutowano nad przyszłością europejskich źródeł białka, w tym śruty rzepakowej, jako alternatywy dla importu soi. Poruszono kwestie biopaliwa jako kluczowego czynnika rozwoju i opłacalności uprawy rzepaku w Polsce i Unii Europejskiej.

Po zakończonej debacie rolnicy udali się na pole doświadczalne z rzepakiem ozimym w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, gdzie specjaliści Stacji oraz przedstawiciele firm hodowlanych i nasiennych udzielali informacji z zakresu odmianoznawstwa.

Impreza zorganizowana została przez ODR Minikowo i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.