Wizyta studentów z Tarleton State University w USA w SDOO w Chrząstowie

W dniu 23 maja 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie gościliśmy dr Donalda McGrahana wraz ze studentami z Tarleton State University oraz dr hab. inż. Annę Wenda-Piesik z UTP w Bydgoszczy.

Tradycyjnie już jednym z punktów corocznej, dwutygodniowej wizyty gości zza granicy w Polsce były odwiedziny w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie. Specjalistka Małgorzata Woropaj-Janczak przybliżyła strukturę organizacyjną Centralnego Ośrodka, zakres doświadczeń prowadzonych w SDOO w Chrząstowie, a także procedurę rejestracji nowych odmian w Polsce i systemem Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Studenci rolnictwa z USA mogli także zapoznać się z wynikami doświadczeń PDO prowadzonymi w województwie kujawsko-pomorskim. Następnie pracownicy Stacji oprowadzili gości po kolekcji odmian zbóż i roślin bobowatych. Duże zainteresowanie wśród studentów wzbudziły odmiany łubinów i bobiku. Wizytę zakończyła prezentacja roślin ozdobnych badanych w doświadczeniach OWT.