Szkolenie urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów plantacji nasiennych PIORIN w SDOO w Chrząstowie.

W dniach 14 i 15 czerwca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się szkolenie dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów plantacji nasiennych zorganizowane przez PIORIN. W części praktycznej uczestnicy szkolenia udali się na doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi, gdzie specjalistka Małgorzata Woropaj-Janczak scharakteryzowała poszczególne odmiany jęczmienia, pszenżyta i pszenicy ozimej badane w doświadczeniach porejestrowych. W dalszej części szkolenia odbył się egzamin praktyczny dla kwalifikatorów na specjalnie w tym celu przygotowanych poletkach z pszenżytem i pszenica ozimą.