Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Pierwszym punktem posiedzenia była wizyta w Hodowli Roślin Strzelce Oddział Kończewice. Pani kierownik działu hodowli, Barbara Żmijewska, scharakteryzowała działalność rolniczą prowadzoną w Oddziale, a także omówiła główne kierunki hodowli nowych odmian. Członkowie Zespołu zwiedzili doświadczenia PDO prowadzone w Kończewicach i w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Farol w Falęcinie.

Zespół obradował w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim. Na posiedzeniu obecny był wójt, Pan Andrzej Zieliński, który zwrócił uwagę na to jak ważny jest dopływ do rolników rzetelnej informacji na temat odmian i na praktyczne korzyści płynące z realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Podczas obrad, na podstawie wyników doświadczeń porejestrowych i rejestrowych z województwa kujawsko-pomorskiego, a także wyników krajowych, ustalono dobór oraz lokalizację doświadczeń ze zbożami ozimymi na sezon 2017/2018.

ZOstatnim punktem posiedzenia była wizyta w gospodarstwie ogrodniczym Państwa Genowefy i Antoniego Bulsink w Dubielnie. Gospodarze bardzo ciepło przywitali gości. Zaprezentowali swoje gospodarstwo, a także poczęstowali domowymi wyrobami. Dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska i przewodniczący KP ZPDO prof. dr hab. Franciszek Rudnicki w podziękowaniu za życzliwość i ciepłe przyjęcie wręczyli gospodarzom upominki.