Dzień Pola w ZDOO w Głębokim

W dniu 30 czerwca 2017 roku Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu oraz z udziałem firm: KWS i WHBC zorganizował Dzień Pola.

Tegoroczną imprezę w ZDOO w Głębokim zdominował temat poświęcony odmianom, uprawie i wykorzystaniu jako źródło białka roślin bobowatych grubonasiennych. W części wykładowej specjalistka Zakładu, Krystyna Depta przedstawiła temat dotyczący uprawy roślin bobowatych w celu poprawy bilansu białkowego i zwiększenia bioróżnorodności. Omówiła także założenia modyfikacji systemu badań gatunków bobowatych grubonasiennych w COBORU. Następnie specjalista Leopold Olejniczak zaprezentował wyniki doświadczeń porejestrowych ze zbożami i rzepakiem ozimym.

Mimo niesprzyjającej pogody, rolnicy chętnie udali się na pole, gdzie mogli zobaczyć interesujące ich odmiany w warunkach polowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się, założone po raz pierwszy w Zakładzie doświadczenia z soją i bobikiem. Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat aktualnego stanu upraw.