VI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w SDOO w Chrząstowie

W dniu 25 stycznia 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się VI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w kadencji 2016-2018.

Głównym celem spotkania było ustalenie Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku, a także doborów odmian i lokalizacji doświadczeń z formami jarymi.

Na wstępie posiedzenia dyrektor SDOO Beata Kaliska i przewodniczący KPZ PDO prof. Franciszek Rudnicki wręczyli nominację na członka Zespołu panu Krzysztofowi Dulskiemu z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W dalszej części spotkania członkowie Zespołu zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji PDO w województwie. Specjaliści przedstawili wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Na ich podstawie zaopiniowano projekt Listy odmian zalecanych. W roku 2018 po raz pierwszy utworzono rekomendację dla odmian kukurydzy użytkowanej na ziarno i zielonkę. Ostatnim punktem posiedzenia było ustalenie doboru i lokalizacji doświadczeń z formami jarymi na rok 2018.