Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w SDOO w Chrząstowie

W dniu 17 maja 2018 roku Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie odwiedzili uczniowie i nauczyciel z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Dla gości wizyta ta była okazją do zapoznania się z historią i zadaniami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych i SDOO w Chrząstowie. Omówiony został m.in. proces rejestracji nowych odmian, a także program Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w województwie. W części polowej specjaliści SDOO w Chrząstowie zaprezentowali doświadczenia z roślinami ozdobnymi i przybliżyli metodyki prowadzenia doświadczeń OWT. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły doświadczenia z gatunkami bobowatymi, a zwłaszcza z bobikiem, wyką i soją. Specjaliści Stacji omówili wymagania klimatyczno-glebowe tych gatunków, a także agrotechnikę ich uprawy.