Szkolenie urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów plantacji nasiennych PIORIN w SDOO w Chrząstowie

W dniu 7 czerwca 2018 roku na terenie SDOO w Chrząstowie odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych roślin zbożowych, zorganizowane przez WIORIN w Krakowie i Bydgoszczy.

Urzędowi i akredytowani kwalifikatorzy plantacji nasiennych mieli okazję doskonalić swoje umiejętności na specjalnie do tego celu przygotowanych przez pracowników Stacji poletkach z pszenicą i pszenżytem ozimym. Na doświadczeniach porejestrowych Małgorzata Woropaj-Janczak przybliżyła uczestnikom charakterystyki odmian nowo zarejestrowanych oraz będących na Liście odmian zalecanych do uprawy w naszym województwie.