Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” dla pracowników Oddziału Terenowego w Chrząstowie

W dniu 14 czerwca 2018 roku, podczas Konferencji Jubileuszowej z okazji XX–lecia funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce w Łysomicach k. Torunia, 23 pracowników centrali COBORU i stacji doświadczalnych otrzymało odznaki za zasługi dla rolnictwa nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Pana Krzysztofa Jurgiela. Wśród odznaczonych znaleźli się pracownicy OT w Chrząstowie: Pani Krystyna Depta – starszy specjalista ds. doświadczeń w ZDOO w Głębokim, Pan Tadeusz Banaś – starszy specjalista ds. doświadczeń w SDOO w Chrząstowie, Pan Leopold Olejniczak – kierownik ZDOO w Głębokim i Pani Teresa Sołdan – straszy referent w SDOO w Chrząstowie.

Wyróżnienia wręczył Pan Krzysztof Smaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

Odznaka „Zasłużony Dla Rolnictwa” jest szczególnym wyróżnieniem ministerialnym, przyznawanym za wybitne osiągnięcia na rzecz rolnictwa, ale również za codzienną postawę i zaangażowanie w życie społeczne.

Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy składają odznaczonym koleżankom i kolegom serdeczne gratulacje.