Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania
Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego PDO i rekomendacji odmian w Polsce

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie zorganizował Konferencję z okazji XX-lecia funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pana Witolda Strobla – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 200 osób, było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w zakresie promowania i wykorzystania postępu odmianowego.

W konferencji udział wzięli m.in.: Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Poseł Leszek Korzeniowski – Członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW; Pan Andrzej Sutkowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski; Pan Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej; licznie przybyli reprezentanci biur badawczych i jednostek rejestrowych z krajów sąsiadujących a także przedstawiciele jednostek hodowli roślin, instytucji i organizacji rolniczych oraz pracownicy stacji doświadczalnych i centrali COBORU. Urząd Marszałkowski w Toruniu reprezentowała Pani Edyta Zakrzewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji, natomiast Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Pani Lidia Lewandowska – Zastępca Dyrektora.

Podczas sesji jubileuszowej, Pan prof. dr hab. Edward Gacek w prezentacji pt. „XX lat Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce” przedstawił twórców i osoby najbardziej zasłużone w tworzeniu i utrwalaniu PDO, natomiast Pani Beata Kaliska – Dyrektor SDOO w Chrząstowie, w prezentacji pt. „System Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim” omówiła historię i stan obecny PDO w województwie kujawsko-pomorskim.

W drugim dniu Konferencji, goście mieli okazję zobaczyć doświadczenia porejestrowe w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Kończewice oraz w PW „Farol” Falęcin Sp. z o.o.

Twórca idei doświadczalnictwa porejestrowego dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward Gacek od uczestników Konferencji otrzymał wiele podziękowań i gratulacji.