„Dzień Pola – Inicjatywa Białkowa COBORU” w ZDOO w Głębokim

W dniu 29 czerwca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głębokim odbył się Dzień Pola.

W pierwszej części spotkania Pani Ewa Wypijewska z Inowrocławskiego Biura Powiatowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawiła aktualne sprawy dotyczące doradztwa rolniczego, natomiast specjalistka Zakładu, Pani Krystyna Depta omówiła założenia Inicjatywy Białkowej COBORU i zaprezentowała wyniki doświadczeń z bobikiem, grochem i soją.

W części polowej rolnicy mogli zapoznać się z odmianami ważniejszych rolniczo gatunków roślin uprawnych, będącymi w doświadczeniach porejestrowych. Kierownik Zakładu, Pan Leopold Olejniczak omówił Listę odmian zalecanych, a także podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi reakcji poszczególnych odmian na suszę.