Dzień Papryki w ZDOO w Głębokim

W dniu 6 września w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Głębokim odbył się pokaz testowanych tam odmian papryki uprawianej w polu. Przybyli do Głębokiego producenci warzyw, przedstawiciele przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i specjaliści mieli okazję zapoznać się z zestawem 22 odmian tego gatunku. Były to odmiany wpisane do krajowego rejestru oraz nowe kreacje testowane na zlecenie hodowców. Podczas spotkania specjalistka centrali COBORU - mgr inż. Ewa Milczyńska, szczegółowo omówiła wyniki badań przeprowadzone dla tego warzywa w latach 2016-2017.

Ważną częścią spotkania była degustacja i ocena jakości owoców papryki, a także porównanie w polu potencjału plonowania i pozostałych ważnych cech użytkowych badanych odmian papryki. Zdecydowana większość odmian uczestniczących w pokazie przedstawiała bardzo wysoki poziom wartości gospodarczej.

Mimo trudnych tegorocznych warunków pogodowych, dzięki zastosowanemu nawadnianiu oraz fachowo prowadzonej uprawie, rośliny były w bardzo dobrej kondycji.

Aktualnie gatunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem producentów (systematycznie rośnie powierzchnia uprawy w polu i pod różnego typu osłonami) oraz hodowców. Skutkuje to dynamicznym postępem hodowlanym, co można było stwierdzić obserwując odmiany uczestniczące w badaniach.