Konferencja „Dobór odmian i agrotechnika uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach inicjatywy białkowej COBORU” w Minikowie

W dniu 4 grudnia 2018r. w Minikowie odbyła się konferencja pn.: „Inicjatywa Białkowa COBORU”. Organizatorami spotkania była SDOO w Chrząstowie i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Przybyli rolnicy wysłuchali wielu referatów, które w sposób kompleksowy obejmowały zagadnienia związane z uprawą roślin białkowych i soi.

Na wstępie, Dyrektor SDOO w Chrząstowie, Beata Kaliska przedstawiła założenia i sposób realizacji programu ,,Inicjatywa Białkowa COBORU”, po czym Prof. dr hab. Jerzy Szukała z UP w Poznaniu omówił postęp w technologii uprawy roślin strączkowych. Wyniki doświadczeń z roślinami bobowatymi z województwa i kraju oraz rekomendację odmian przedstawiła Małgorzata Woropaj-Janczak ze Stacji w Chrząstowie. Dr inż. Grzegorz Lemańczyk z UTP w Bydgoszczy omówił choroby roślin bobowatych a Natalia Narewska z ODR Minikowo poruszyła temat szkodników. Ofertę rozwijającego się rynku skupu soi przedstawili Daniel Błasiński z KHBC w Straszkowie oraz Marcin Frączkowski z firmy Agrolok Golub-Dobrzyń.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja, rolnicy mieli wiele pytań do Tomasza Jaskólskiego z firmy BASF i Natalii Sibirtseva z AgroYoumis oraz pozostałych prelegentów.