Dzień Pola roślin bobowatych i soi w SDOO w Chrząstowie

W dniu 30 czerwca 2019 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbył się Dzień Pola roślin bobowatych i soi. Tradycyjnie już, jest to impreza towarzysząca Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym AGRO-TECH w Minikowie.

W drugim dniu targów pracownicy SDOO w Chrząstowie przez cały dzień byli do dyspozycji rolników odwiedzających Stację. Rok 2019 jest kolejnym rokiem, w którym obserwowane są znaczne niedoborów wody. Przekłada to się na zły stan upraw, skrócenie okresu wegetacji i tym samym spadek uzyskiwanych plonów. Na specjalnie przygotowanej kolekcji nowozarejestrowanych i rekomendowanych do uprawy w województwie odmian roślin bobowatych i zbóż, a także doświadczeniach rejestrowych, rolnicy mieli okazję porównać ze sobą reakcję poszczególnych odmian na suszę.