Konferencja z okazji XV – lecia realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego oraz rekomendacji odmian w województwie kujawsko – pomorskim

         W dniach 20-21 czerwca 2014 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyła się konferencja z okazji 15-lecia realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego oraz rekomendacji odmian w województwie kujawsko- pomorskim. Otwarcie konferencji odbyło się w SDOO Chrząstowo, gdzie dyrektor stacji Pani Barbara Mizdalska, przedstawiła historię tworzenia PDO w województwie kujawsko - pomorskim. Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward Gacek, podziękował współtwórcom systemu doświadczalnictwa porejestrowego oraz zaznaczył duży wkład województwa kujawsko – pomorskiego w tworzenie i rozwój PDO/PDOiR w kraju . Wizyta w SDOO zakończyła się lustracją doświadczeń porejestrowych ze zbożami ozimymi. W dalszej części uczestnicy konferencji udali się do Zakładu Nasienno Rolnego DANKO w Sobiejuchach, gdzie zapoznali się z działalnością jednostki. Druga część konferencji odbyła się w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym „Gród Piasta”. W części oficjalnej, głos zabrali zaproszeni goście. Medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” odznaczono Panią Teresę Korzeniewską i Panią Beatę Kaliską z SDOO w Chrząstowie oraz Pana Jerzego Szczygła z ZDOO w Głębokim.