>Przejście na emeryturę dyrektor SDOO w Chrząstowie – mgr inż. Barbary Mizdalskiej

         W dniu 30 marca 2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, odbyło się uroczyste pożegnanie pani dyrektor mgr inż. Barbary Mizdalskiej, w związku z jej przejściem na emeryturę. W towarzystwie wszystkich współpracowników ze Stacji Doświadczalnej w Chrząstowie, jak i podległych jej Zakładów Doświadczalnych podziękowano Pani Dyrektor za wieloletnią i oddaną pracę, jak i owocną i miłą współpracę. Pani mgr inż. Barbara Mizdalska, pracę w naszej Stacji rozpoczęła 1 lipca 1976 roku pełniąc do tego czasu wiele funkcji. Początkowo pracowała jako stażysta, następnie, jako specjalista, od 1982 roku objęła stanowisko inspektora oceny odmian, a od 2003 roku Dyrektora SDOO w Chrząstowie. Następcą Pani mgr inż. Barbary Mizdalskiej na stanowisku dyrektora SDOO w Chrząstowie została Pani mgr inż. Beata Kaliska, dotychczasowy kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego w tej Stacji.