08.06.2015 Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego z Grubna

W dniu 08.06.2015 gościliśmy w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego z Grubna. Pani dyrektor Beata Kaliska przedstawiła cele i zadania stacji, zapoznała z systemem Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz procedurą rejestracji odmian w Polsce. Goście mieli również okazję lustrować doświadczenia OWT z roślinami ozdobnymi , doświadczenia PDO i rejestrowe z rzepakiem ozimym oraz kolekcję zbóż ozimych i roślin bobowatych.