Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO

W dniu 28.01.2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie odbyło się II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w kadencji 2015-2018. Na wstępie dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2015. W dalszej części ustalono Listę odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016. Na posiedzeniu zapadły także decyzje dotyczące doboru odmian oraz lokalizacji doświadczeń z gatunkami i formami jarymi, a także omówiono aktualny stan przezimowania zbóż i rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych.