Regionalna Konferencja Metodyczna w Łysomicach

W dniach 1-3 lutego 2016 roku odbyła się coroczna Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU. Dyrekcja i specjaliści centrali COBORU, stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU, które realizują doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), spotkali się w Łysomicach k. Torunia, by wysłuchać prelekcji dotyczących tematyki związanej z działalnością i zadaniami COBORU, a także uczestniczyć w warsztatach metodycznych.

Wśród blisko 180 osób uczestniczących w konferencji z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego znaleźli się także zaproszeni goście: zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wiesław Czarnecki, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek oraz Wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej, Prezes Przedsiębiorstwa Nasiennego ROLNAS w Bydgoszczy Leszek Chmielnicki.

Z okazji przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 50-lecia funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin w Słupi Wielkiej oraz 65-lecia powołania Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w naszym kraju, Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward Gacek, wraz z Posłem Janem Krzysztofem Ardanowskim wręczyli zasłużonym i długoletnim pracownikom stacji doświadczalnych oceny odmian z ww. województw okolicznościowe dyplomy oraz pamiątki. Z województwa kujawsko-pomorskiego w gronie wyróżnionych znaleźli się: Bożena Słysz (SDOO w Chrząstowie), Krystyna Depta (ZDOO w Głębokim), Tadeusz Banaś (SDOO w Chrząstowie) i Leopold Olejniczak (ZDOO w Głębokim).