Konferencja zbożowa „Zapobieganie skutkom suszy w uprawie zbóż”

W dniu 15 lutego 2016 roku w Kruszwicy odbyła się Konferencja zbożowa dla rolników z powiatu inowrocławskiego zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor KPODR Roman Sass.

Tematem wygłoszonych prelekcji było zapobieganie skutkom suszy w uprawie zbóż. Jednym z prelegentów był pracownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Głębokim, Leopold Olejniczak, który przedstawił wyniki doświadczeń porejestrowych ze zbożami. Poruszył także problematykę przydatności odmian do uprawy w warunkach ubiegłorocznej suszy. W szkoleniu uczestniczyli także: Małgorzata Woropaj-Janczak, Daniel Krauklis (SDOO w Chrząstowie), Krystyna Depta i Jerzy Szczygieł (ZDOO w Głębokim).