Forum Nasienne w Minikowie

W dniu 19 lutego 2016 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się Forum Nasienne, którego tematem przewodnim było ograniczanie skutków suszy.

Około 70 producentów rolnych z naszego regionu, uczestniczących w Forum, wysłuchało prelekcji na temat wyników doświadczeń PDO i nowości odmianowych roślin bobowatych i zbożowych, które przedstawiły Beata Kaliska dyrektor SDOO w Chrząstowie i Małgorzata Woropaj-Janczak. Rolnicy wysłuchali także wykładu wygłoszonego przez dr inż. Romana Rolbieckiego z Katedry Melioracji i Agrometeorologii UTP w Bydgoszczy na temat sposobu łagodzenia skutków suszy ze szczególnym uwzględnieniem nawadniania, a także prezentacji dr inż. Piotra Szulca z KPODR w Minikowie na temat sposobów łagodzenia skutków suszy w uprawie kukurydzy.