Forum Nasienne w Wąbrzeźnie

W dniu 22.02.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się drugie w tym roku Forum Nasienne zorganizowane przez KPODR w Minikowie. Spotkaniu przewodniczył dr inż. Tadeusz Sobczyński. Licznie zgromadzeni rolnicy zastanawiali się nad sposobem zminimalizowania skutków suszy i ograniczenia strat w plonach. Zwrócono uwagę na problematykę doboru odpowiedniej odmiany dostosowanej do warunków agrometeorologicznych danego regionu.

Dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska i Małgorzata Woropaj-Janczak przedstawiły wyniki doświadczeń porejestrowych z roślinami bobowatymi i zbożami w warunkach ubiegłorocznej suszy, a także scharakteryzowały nowości odmianowe.

Spotkanie było także okazją do wymiany informacji na temat stanu ozimin. Do dyskusji włączyli się pracownicy SDOO w Chrząstowie, przedstawiając wstępne oceny przezimowania odmian zbóż i rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych.