Konferencja „Wiosenna ocena plantacji rzepaku ozimego”

W dniu 6 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja dotycząca wiosennej oceny rzepaku ozimego.

SDOO w Chrząstowie reprezentował Daniel Krauklis. Na wstępie zwrócił uwagę na to, jak ważny jest wybór odmiany dostosowanej do warunków agrometeorologicznych i glebowych naszego województwa. W dalszej części wystąpienia przedstawił przebieg pogody w okresie jesienno-zimowym, a także aktualny stan doświadczenia PDO z rzepakiem ozimym w SDOO w Chrząstowie. Zwrócił szczególną uwagę na przezimowanie odmian.

Konferencja była okazją do dyskusji na temat wpływu uszkodzeń roślin przez śmietkę kapuścianą na przezimowanie rzepaku. Głos w tej sprawie zabrał obecny na konferencji Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Poinformował o staraniach KZPRiRB o przywrócenie zapraw insektycydowych w rzepaku ozimym. Zaapelował także do obecnych na konferencji przedstawicieli firm produkujących środki ochrony roślin o rejestrację preparatów chroniących rzepak przed śmietką kapuścianą.