Międzynarodowy Dzień Rzepaku

W dniu 2.06.2016 roku w Minikowie z inicjatywy Polskiego Związku Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku. Współorganizatorami byli ODR w Minikowie oraz SDOO w Chrząstowie.

W pierwszej części odbyła się debata z udziałem licznie przybyłych przedstawicieli zrzeszeń producentów roślin oleistych z Polski i Europy. Stanowisko polskiego rządu reprezentowała wiceminister rolnictwa Pani Ewa Lech. Głównym tematem, który zdominował debatę i wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród przybyłych gości i rolników były przyczyny i skutki wycofania zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepaku ozimego. Poruszono także temat przyszłości uprawy rzepaku ozimego jako rośliny z przeznaczeniem na pozyskiwanie białka i produkcję biopaliw. Podczas debaty w gronie ekspertów Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych reprezentowali kierownik Pracowni WGO Roślin Oleistych i Włóknistych COBORU Jacek Broniarz i dyrektor SDOO w Chrząstowie Beata Kaliska. Wynikiem spotkania jest m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska jakie trafić ma do unijnego Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi, Parlamentu Europejskiego i ministra rolnictwa w sprawie warunkowego zezwolenia na stosowanie neonikotynoidów w zaprawianiu nasion rzepaku.

W drugiej części imprezy odbyły się warsztaty polowe. Na polu demonstracyjnym w Minikowie zostały zaprezentowane różne systemy ochrony i nawożenia rzepaku ozimego. Następnie uczestnicy debaty udali się na poletka doświadczalne SDOO w Chrząstowie gdzie zobaczyli 65 odmian rzepaku ozimego w doświadczeniu porejestrowym a także uzyskali fachową poradę z zakresu odmianoznawstwa.