Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie

W dniach 4-5 czerwca 2016 roku odbyły się XXXVII Dni Otwartych Drzwi organizowane przez KPODR Minikowo Oddział Zarzeczewo. W czasie ich trwania miały miejsce wystawy, kiermasze, konkursy (dla wystawców i zwiedzających) oraz pokazy i występy.

Licznie przybyli rolnicy mogli spotkać się nie tylko z firmami produkującymi lub rozprowadzającymi środki produkcji dla rolnictwa, ale również z hodowcami, doradcami i przedstawicielami handlowymi. Swoje stoisko wystawił Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim i Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie. Goście mogli zasięgnąć fachowych porad z zakresu odmianoznawstwa, uzyskać informacje na temat Listy odmian zalecanych do uprawy w naszym województwie na 2016 rok, oraz pozyskać bieżące wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych.