Szkolenie kwalifikatorów plantacji nasiennych PIORIN w SDOO w Chrząstowie

W dniach 14-16.06.2016 roku w SDOO w Chrząstowie odbyło się szkolenie dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów plantacji nasiennych zorganizowane przez PIORIN.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia oceniali specjalnie przygotowane na tę okazję poletka z mieszankami odmianowymi pszenicy i pszenżyta ozimego. Mieli także okazję lustrować doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi, gdzie specjalistka Małgorzata Woropaj-Janczak omówiła aktualny stan doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem zimotrwałości odmian.