Dzień Pola w ZDOO w Głodowie

W dniu 20.06.2016 roku Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie zorganizował Dzień Pola.

Pomimo występujących tego dnia opadów deszczu, frekwencja dopisała. Każdy z przybyłych gości nie zważając na niesprzyjającą aurę, chciał zobaczyć doświadczenia porejestrowe. Duże zainteresowanie wzbudziły doświadczenia z gatunkami ozimymi ze względu na duże wymarznięcie niektórych odmian. Kierownik Wiktor Bieniewicz zaprezentował także prowadzone pierwszy rok w Zakładzie doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę.