Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 21.06.2016 roku na terenie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno Rolny w Sobiejuchach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Głównym celem spotkania było ustalenie doborów odmian do doświadczeń PDO dla zbóż ozimych na sezon 2016/17 oraz zaopiniowanie projektu wojewódzkiego planu doświadczeń porejestrowych ze zbożami i ustalenie lokalizacji doświadczeń rozpoznawczych z odmianami zbóż ozimych z CCA na najbliższy sezon. Jednym z punktów spotkania było wręczenie nominacji nowym członkom Zespołu. Nominacje wręczyli: Ryszard Kierzek prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Beata Kaliska dyrektor SDOO w Chrząstowie.

Posiedzenie prowadził przewodniczący prof. dr hab. Franciszek Rudnicki. Na wstępie dyrektor Zakładu w Sobiejuchach Tomasz Mlicki przybliżył historię Zakładu oraz przedstawił specyfikę działu hodowli, działu nasienno-rolnego i gospodarczego. Przed dyskusją na temat włączania poszczególnych odmian do doboru, członkowie udali się na pole, gdzie Barbara Kozber omówiła doświadczenia PDO zwracając uwagę na przezimowanie poszczególnych odmian. Doświadczenia porejestrowe w Zakładzie prowadzone są ze szczególną starannością i stanowią ważne ogniwo w systemie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie. Po powrocie, nowości w zbożach omówiła Małgorzata Woropaj-Janczak z SDOO w Chrząstowie. Specjalistka scharakteryzowała również poszczególne odmiany zbóż badane w doświadczeniach porejestrowych. W przerwie posiedzenia, członkowie udali się na spacer po terenie Zakładu, gdzie dyrektor Tomasz Mlicki omówił proces przygotowywania materiału siewnego, a także zaprezentował nowoczesną linię technologiczną do czyszczenia nasion.