Dzień Pola w SDOO w Chrząstowie

W dniach 2-3.07.2016 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyły się targi AGRO-TECH zorganizowane przez ODR w Minikowie. Pierwszego dnia targów na stoisku SDOO w Chrząstowie, specjaliści prezentowali wyniki doświadczeń odmianowych, a także udzielali informacji z zakresu odmianoznawstwa.

Drugiego dnia na terenie Stacji, jako impreza towarzysząca targom, odbył się Dzień Pola. Przybyli rolnicy zwiedzali kolekcję nowych, a także rekomendowanych do uprawy na terenie województwa odmian zbóż ozimych i jarych oraz roślin bobowatych. Z racji tegorocznych wymarznięć, dużym zainteresowaniem wśród rolników cieszyły się doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi i rzepakiem ozimym. Specjaliści omówili przezimowanie poszczególnych odmian z uwzględnieniem zweryfikowanych w tym roku ocen zimotrwałości dla odmian zbóż ozimych. Spotkanie z rolnikami było okazją do wymiany doświadczenia, a także dyskusji na temat wyboru odmian form ozimych do tegorocznych zasiewów.