IV posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w SDOO w Chrząstowie

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się IV posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO w kadencji 2016-2018.

Dyrektor Stacji Beata Kaliska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016. W dalszej części specjaliści omówili wyniki doświadczeń porejestrowych z poszczególnymi gatunkami. Na podstawie wyników doświadczeń Zespól pod przewodnictwem prof. dr hab. Franciszka Rudnickiego zaopiniował odmiany gatunków ozimych i jarych do wpisania na Listę odmian zalecanych.

Na posiedzeniu ustalono także dobór odmian oraz lokalizację doświadczeń z gatunkami jarymi na rok 2017.