Szkolenie „Ocena polowa pszenicy ozimej w okresie wegetacji” w KPODR w Minikowie

W dniu 20 marca 2017 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie „Ocena polowa pszenicy ozimej w okresie wegetacji ”.

W części wykładowej zaproszeni przedstawiciele firm chemicznych i nawozowych przedstawili swoje oferty handlowe na rok 2017. W drugiej części uczestnicy szkolenia udali się na pole, gdzie mieli okazję porównać metodę siewu pszenicy ozimej w systemie orkowym i Strip-Till. Część praktyczną szkolenia prowadzili specjaliści z SDOO w Chrząstowie. Małgorzata Woropaj-Janczak omówiła stan przezimowania i zdrowotność roślin w obu systemach siewu pszenicy ozimej. Scharakteryzowała także obie metody siewu, zwracając uwagę na zalety i wady każdego z systemów w odniesieniu do warunków pogodowych. Daniel Krauklis omówił sposoby oceny przezimowania plantacji rzepaku oraz aktualny stan roślin.