Wizyta nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego z Grubna w SDOO w Chrząstowie.

W dniu 22 maja 2017 Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie odwiedzili nauczyciele i uczniowie technikum rolniczego i kształtowania krajobrazu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego z Grubna.

Na wstępie wizyty kierownik działu badawczo doświadczalnego, Daniel Krauklis, przybliżył cele i zadania Stacji, omówił procedurę rejestracji nowych odmian w Polsce, a także scharakteryzował system Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i zasady tworzenia Listy odmian zalecanych do uprawy.

W dalszej części wizyty uczniowie udali się na kolekcję roślin rolniczych, gdzie specjaliści zaprezentowali nowozarejestrowane i rekomendowane odmiany zbóż i roślin bobowatych, a następnie na doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi oraz kolekcję roślin ozdobnych. Mieli także okazję zapoznać się z metodykami prowadzenia doświadczeń WGO i OWT. Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie posterunku meteorologicznego.