Posiedzenie Komisji ds. ekonomiki i produkcji rolnej
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w SDOO w Chrząstowie

W dniu 21 czerwca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się posiedzenie Komisji ds. ekonomiki i produkcji rolnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, działającej pod przewodnictwem Pani Emilii Jaskólskiej. W spotkaniu uczestniczył prezes KPIR, Pan Ryszard Kierzek..

W czasie trwania posiedzenia, dyrektor Stacji, Pani Beata Kaliska, omówiła system Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie oraz zapoznała gości z Listą odmian zalecanych do uprawy na rok 2017. Pan Dariusz Pliszka z WIORIN w Bydgoszczy przedstawił zagadnienia związane z ograniczeniami w stosowaniu środków ochrony roślin ze względu na zawartość niektórych substancji czynnych. Na zakończenie uczestnicy spotkania udali się na kolekcję nowości odmianowych oraz odmian rekomendowanych, gdzie specjaliści Stacji udzielali wyczerpujących informacji z zakresu odmianoznawstwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się obszerna kolekcja roślin bobowatych.