Dzień Pola w ZDOO w Głodowie

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głodowie odbył się Dzień Pola.

Przybyli na tę okazję rolnicy mogli zobaczyć doświadczenia PDO ze zbożami, kukurydzą i roślinami bobowatymi. Dużym zainteresowaniem cieszyło siędoświadczenie z łubinem wąskolistnym, a także agrotechniczne z pszenicą ozimą, na którym widoczne były duże różnice w porażeniu roślin przez choroby na dwóch poziomach agrotechniki (chroniony i bez ochrony fungicydowej). Porad z zakresu odmianoznawstwa udzielał kierownik ZDOO Wiktor Bieniewicz. Pomimo niesprzyjającej aury frekwencja dopisała.