Wizyta dyrektora Departamentu Badania Odmian w Naktuinbouw
 w SDOO w Chrząstowie

W dniu 3 sierpnia 2017 roku w SDOO w Chrząstowie przebywał z wizytą Bert Scholte, dyrektor Departamentu Badania Odmian w Naktuinbouw (the Netherlands Inspection Service for Horticulture – Holenderska Inspekcja Ogrodnictwa). Centralny Ośrodek reprezentowali dyr. Marcin Behnke oraz Marcin Król i Karolina Lenartowicz.

W trakcie spotkania, gość zapoznał się ze strukturą organizacyjną Stacji, zakresem prowadzonych doświadczeń oraz funkcjonowaniem działu gospodarczego. Szczegółowych informacji na temat prowadzonych doświadczeń OWT z roślinami ozdobnymi, głównie z chryzantemą, udzielili specjaliści realizujący poszczególne doświadczenia.