Forum Nasienne w KPODR w Minikowie

W dniu 28 lutego 2018 roku w Minikowie odbyło się po raz kolejny „Forum naisenne” zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Jak co roku, forum poświęcone było gatunkom jarym. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się m.in. specjaliści z SDOO w Chrząstowie. Małgorzata Woropaj-Janczak omówiła wyniki plonowania i scharakteryzowała nowe odmiany zbóż jarych zarejestrowanych w 2018 roku. Daniel Krauklis zaprezentował nowości odmianowe oraz wyniki doświadczeń z gatunkami roślin bobowatych. Przedstawił także założenia inicjatywy białkowej COBORU, która ma na celu utworzenie krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji odmian roślin białkowych i soi.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat stanu przezimowania zbóż i rzepaku ozimego w kontekście występujących w ostatnich dniach dużych spadków temperatur i braku okrywy śnieżnej.