Wizyta gości z Universidad Autónoma Chapingo w Meksyku w SDOO w Chrząstowie

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie gościliśmy pana Amando Espinosa Floresa z Universidad Autónoma Chapingo w Meksyku wraz z małżonką i pracownikami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych..

Kierownik zakładu OWT Marcin Król przedstawił główne zadania Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, a także omówił proces rejestracji nowych odmian w Polsce. Kierownik działu badawczo-doświadczalnego SDOO w Chrząstowie Małgorzata Worpaj-Janczak przybliżyła gościom zakres badań prowadzonych w Stacji. W dalszej części spotkania goście mieli okazję zobaczyć doświadczenia OWT z roślinami ozdobnymi. Duże zainteresowanie wzbudziła licząca ponad 300 odmian kolekcja powojnika. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat odmian i uprawy roślin rolniczych.